TANAH PERKUBURAN BARU DI DUN TAMAN MEDAN

Pihak Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah melantik kontraktor melalui dokumen tawaran tender untuk Cadangan Pembinaan Kubur Islam di Taman Medan Atas Plot A dan Plot B PJS 4, Petaling Jaya. Maklumat yang tuan kehendaki adalah seperti berikut :-

TAJUK PROJEK              :   CADANGAN PEMBINAAN KUBUR ISLAM DI TAMAN MEDAN ATAS

                                              PLOT A DAN PLOT B PJS 4, PETALING JAYA

TEMPOH PROJEK           :   06 MAC 2015 Sehingga 18 SEPTEMBER 2015 ( 28 Minggu )

KOS PROJEK                 :   RM 2,146,820.00

MAKLUMAT PROJEK        :   1. KERJA-KERJA AWALAN

                                               2. KERJA-KERJA MEMBONGKAR

                                               3. KERJA-KERJA LUARAN

                                               4. PROVISIONAL SUM

                                               5. KERJA-KERJA ELEKTRIKAL

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s